İtimat Bina ve Site Yönetim Hizmetleri - Kerem Bozbıyık olarak sunduğumuz hizmetlerimiz;

✓ ​​Bina gelir – gider hesaplarının şeffaf bir yönetim anlayışıyla tutulması ve tüm evrakların dosyalanması.

Bina alacaklarının tahsili, ödemelerini geciktiren bina sakinlerine KMK uyarınca %5 gecikme zammı uygulayarak tahsili ve tahsil edilen gecikme zammının bina hesabına gelir olarak kaydedilmesi.

Tüm uyarılara rağmen ödemesini yapmayan bina sakinlerine dava ve icra takibi işlemlerinin yapılması ve bu aşamadaki tüm masrafların ilgili sakinden tahsil edilmesi, binadan ayrıca ödeme talep edilmemesi.

Bina görevlisinin SGK dosyası takibinin yapılması, maaşının ödenmesi ve SGK primlerinin ödenmesi.

✓ İşletme projesinin hazırlanması ve kat maliklerine tebliği.

Bina yönetim kurulunun uygun gördüğü (elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, görevli maaş ödemesi, asansör periyodik bakım ücreti ödemesi vb.) ödemelerin yapılması.

Binaya ait ilgili hesap defterlerinin resmi tasdik ve kapatma işlemlerinin yaptırılması.

Bina sakinleri için hazırlanan anket formu ile istek ve şikayet bilgilerinin alınması.

Artık Uğraşmayacaksınız;

✓ Her ay her daire için tahsilat makbuzu hazırlamayacaksınız.

Aidat ödemeyen komşularınızı aramayacak, sorun yaşamayacaksınız.

Aidat ödemeyen komşularınızı avukata icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

Her ay görevli maaş ödeme, bordro hazırlama, görevli SGK tahakkuku ve işleri ile uğraşmayacaksınız.

✓ Her ay ortak elektrik faturaları, su faturaları, yakıt (doğalgaz) faturası sıkıntını yaşamayacaksınız.

İşletme defteri, karar defteri yazmak ile uğraşmayacaksınız.

Her yıl notere gitmek zorunda kalmayacaksınız.

İLETİŞİME GEÇİN

Bizimle iletişime geçerek kafanıza takılan bütün sorunların çözümüne ulaşabiliriz.

--